Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Friskolen i Skive

Velkommen indenfor

Grib hinanden i at gøre noget godt

Hvis man rækker et barn en lillefinger, kan man være heldig at blive taget i hånden. Sådan oplever vi os selv som heldige på Friskolen i Skive, som er et godt tilbud til jer, der ønsker at foretage nogle bevidste tilvalg om jeres barns skolegang. Vi er den eneste friskole i Skive by, og kan tilbyde en skole hvor elevtallet i klasserne  er 18 børn. Vores tydelige markering af værdier og holdninger giver en skolegang hvor dannelse og uddannelse er hinandens forudsætninger. Vores motto på skolen er: grib hinanden i at gøre noget godt.

Træd varsomt thi her bliver mennesker til

Friskolen stiler mod at skabe et overskueligt og trygt miljø, præget af nærvær, medmenneskelighed, anerkendelse og ansvarlighed; et miljø som giver den enkelte gode muligheder for individuel udfoldelse uden at begrænse andres. Bag skolens arbejde ligger en dyb respekt og forståelse for det enkelte menneskes værdi og integritet.