Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Friskolen i Skive

Velkommen indenfor

Ny lærer søges til Friskolen

Er du vores nye kollega?
Er du vild med børn? Elsker du at undervise? Og trives du med engagerede forældre?

Friskolen søger en ny lærer pr. 1. august 2022. Vi forestiller os en kollega, som kan udfylde den ledige plads hos os fagligt, men først og fremmest menneskeligt og værdimæssigt. Vi lægger stor vægt på relationen mellem barn og voksen, så her skal man være klar til at blive taget i hånden og om hjertet.

Skriftlig ansøgning med referencer senest 2. maj kl. 12 og ansættelsessamtaler afholdes 10. maj.

Grib hinanden i at gøre noget godt

Hvis man rækker et barn en lillefinger, kan man være heldig at blive taget i hånden. Sådan oplever vi os selv som heldige på Friskolen i Skive, som er et godt tilbud til jer, der ønsker at foretage nogle bevidste tilvalg om jeres barns skolegang. Vi er den eneste friskole i Skive by, og kan tilbyde en skole hvor elevtallet i klasserne  er 18 børn. Vores tydelige markering af værdier og holdninger giver en skolegang hvor dannelse og uddannelse er hinandens forudsætninger. Vores motto på skolen er: grib hinanden i at gøre noget godt.

Træd varsomt thi her bliver mennesker til

Friskolen stiler mod at skabe et overskueligt og trygt miljø, præget af nærvær, medmenneskelighed, anerkendelse og ansvarlighed; et miljø som giver den enkelte gode muligheder for individuel udfoldelse uden at begrænse andres. Bag skolens arbejde ligger en dyb respekt og forståelse for det enkelte menneskes værdi og integritet.