Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Bestyrelsens medlemmer

LOUISE KLÆRKE

Formand

BIRGITH SPANGENBERG

Næstformand

JESPER HOEGH

Kasserer

JOAN BAK PEDERSEN

NICKLAS WINTHER