Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

En børneskole

for børn og med børn

Vi er en børneskole – træd varsomt thi her bliver mennesker til!

Af Bine Nørgaard, Skoleleder

Friskolen i Skive er en grundtvigsk friskole – en holdningsbaseret skole (som godt nok kan have særlige vilkår i en tid, hvor vores opfattelse af tilværelsen kan synes snævret ind til det, der kan måles og vejes).

Væsentlige nøgleord på en grundtvigsk skole er i den sammenhæng: motivation, nysgerrighed, lyst til at lære og forundringsparathed. Kan det passes ind i en eksamenskultur?

Kan vores værdigrundlag, hvor vi siger, at der bag vores arbejde ligger den største respekt for hvert enkelt menneskes værdi og frihed, passes ind i en eksamenskultur? DET SYNES VI IKKE! Et menneskes værdi kan ikke passes ind i en skalabaseret eksamen.

Vi er optagede af at danne og uddanne livsduelige børn og unge. Unge som både er parate til de faglige krav i en ungdomsuddannelse og unge, som  er parate til livet med al dens mangfoldighed. Netop derfor skal vi ikke måle dem på en indsnævret del.

Med et grundlæggende humanistisk menneskesyn skal vi være optagede af det hele menneske og alle de ressourcer, der findes i ethvert barn.

Med den nuværende eksamenstænkning testes kun en brøkdel af, hvad børnene kan. Vi har en skole, hvor også de kreative fag vægtes højt. Vi har en skole, hvor børnene lærer at tage ansvar ikke kun for sig selv men også for hinanden bl.a. ved vores store-venne-ordning. Vi vægter samarbejdsevne, innovative kompetencer og mange dannelsesmæssige aspekter, som ikke kan testes.

Et væsentlig spørgsmål i forbindelse med manglende karaktergivning og eksamensfrihed er, om det har indflydelse på det faglige niveau. På Friskolen har vi fokus på, at der skal være høj faglighed. Vi prioriterer uddannede faglærere og har let ved at rekruttere lærere. Vi har så god en økonomi, at vi efterhånden har meget veludstyrede faglokaler. Materialemæssigt har vi langt bedre vilkår end mange folkeskoler. Vi har fokus på, at vi i forhold til kurser og videreuddannelse af lærerne tænker det ind i skolens behov for faglig udvikling både på kort og lang sigt. Det er bestyrelsens og min opgave som skolens ledelse at være opmærksom på, at mange ydre ting skal være velfungerende for at bidrage til høj faglighed.

Lærernes opgave er at være velorienterede i fælles mål. Det er at sørge for udvikling og nytænkning, hvilket bl.a. foregår i det faglige og pædagogiske samarbejde i fagteam og afdelingsteam.  Deres opgave er at være opmærksomme på at give ethvert barn faglige udfordringer, samtidig med at skolens øvrige værdier hele tiden danner afsættet for dette.

Som friskole skal vi turde at holde fast i vores rødder; vi skal turde tro på, at vores grundlæggende værdier også er bæredygtige i nutiden. Hos os synes vi, børnene er det vigtigste. Knud Olesen – vores tidligere tilsynsførende – formulerede en gang et tillykke til os med ordene: I tilhører absolut den allerbedste del af de danske børneskoler. Lad os fastholde det og være stolte af, at der i det danske samfund findes en mulighed for at tilvælge den frie skole. Det er en udfordring for alle skolens parter og kræver stor gensidig tillid.