Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

En skoledag

Når man træder ind ad døren, træder man på skolens logomåtte med Grib hinanden i at gøre noget godt. Den indstilling skal alle ha´ med sig, når de møder ind til en skoledag.

I de yngste klasser kan børnene blive modtaget i vores morgenåbning, hvor Vibeke er klar til en hyggesnak, klar til at spille spil og skabe den gode start på dagen. Når andre børn møder ind, går de i garderoben med deres udesko, da vi rundt på skolen har indesko-ordning. Nogle børn går i salen for at spille stikbold, andre går op i deres klasser. 4. -7. klasse afleverer deres mobiltelefoner, som låses inde i mobilhotteller.

Kl. 8.10 mødes alle børn og voksne til morgensang i salen. Forældre, som har mulighed for at deltage, er meget velkomne.

Herefter starter en skoledag, som er fyldt med fag og udfordringer, med samvær, med kammerater, med voksne som har forberedt undervisningen. Skolens faglige indhold svarer til undervisningen i folkeskolen, og på Friskolen lever vi op til målene, som er beskrevet af Undervisningsministeriet. I løbet af dagen er der to længere pauser, hvor der er mulighed for at være sammen på tværs af klasser, på multibanen, i salen eller i klasserne. Skolen har tre frikvarterslærere i hver pause. Nogle gange kan idrætslærerne ses på multibanen sammen med børnene i en hektisk fodboldkamp. Vi tilbyder lige nu en mælkeordning med levering af økologisk mælk fra Thise Mejeri. Der er madordning via Skolemad.nu, hvor der 4 dage om ugen kan bestilles mad, som leveres af Frokostbussen, Skive.

Skolen har sin egen bus, så det er muligt at lægge undervisning og aktiviteter uden for skolens egne fysiske rammer. Vores buschauffør er Flemming, skolens pedel. Vi kører gerne til Flyndersø og arbejder med biologi eller til Aarhus på museum eller i teater. Det kan også være deltagelse i Kulturmødet på Mors eller byvandring i Viborg.

Når skoledagen er slut, har vi en dukseordning, hvor skolens elever inddrages i at rydde op og klargøre klasseværelserne til næste dags undervisning. Voksne hentes for at godkende de rengjorte områder. Hver dag er der købt rengøring på skolens toiletter. I weekenden står skolens forældre for en grundig rengøring af vores indearealer.

Om eftermiddagen er der åbent for bh.kl. til 3. kl. i Friskolens SFO. Her møder børnene leg og aktiviteter og ikke mindst FRI TID og omsorgsfulde voksne. Børn i 4.-9. klasse må efter undervisningens ophør være i åben-skole-tilbud, hvor det er muligt at opholde sig i klasserne og hygge sig med kammerater, såfremt man kan bidrage til at få ordningen til at fungere. Åben skole lukker, når Flemming går rundt og låser skolen af ca. kl. 15.30.

Skoledage kan også indeholde aktiviteter på Ungdomsuddannelser, praktikforløb, samarbejde med kunstnere, deltagelse i Naturfagsmaraton + en masse andre spændende tilbud, som giver mening i forhold til undervisningen. Friskolen vil gerne være en fleksibel og udadvendt skole, hvor vi er åbne for de mange relevante tilbud, der findes i nærområdet.

Når vi træder ud af skolen, bliver vi altid mindet om, at der står Friskolen på ryggen af os, og det forpligter i forhold til, hvilke forventninger der er, når vi færdes andre steder.