Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Forældrebetaling

Økonomien på Friskolen er dels baseret på et statstilskud, dels på en egenbetaling fra forældrene.

Et barn i bh.kl. -3. kl. koster 1775 kr. pr. måned, inkl. SFO-pasning, som udgør 850 kr. pr. barn. Dog betales ikke SFO i juli måned, hvor vi har lukket.

Et barn i 4.- 9. kl. koster 1475 kr. pr. måned.

Der ydes en ret stor søskenderabat, eksempelvis koster 2 børn i 4. -9. klasse kun 1975 kr. pr. måned. For to små børn vil betalingen være 2700 kr. pr. måned inkl. SFO.

Man er altid velkommen til at rette henvendelse til skolens kontor for at få foretaget en beregning af det eksakte beløb, som tager hensyn til søskenderabat.

Indmeldelsesgebyret udgør pr. familie: 1700 kr.

Friskolebladet skal holdes af alle familier og betales halvårligt med 121 kr., som opkræves via skolepengene.

Til skolens støtteforening opkræves årligt 160 kr. pr. forældre.