Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Forældrebetaling

Økonomien på Friskolen er dels baseret på et statstilskud, dels på en egenbetaling fra forældrene.

Et barn i bh.kl. -3. kl. koster 1900 kr. pr. måned, inkl. SFO-pasning, som udgør 850 kr. pr. barn. Dog betales ikke SFO i juli måned, hvor vi har lukket.

Et barn i 4.- 9. kl. koster 1600 kr. pr. måned.

Der ydes en ret stor søskenderabat, eksempelvis koster 2 børn i 4. -9. klasse kun 2150 kr. pr. måned. For to små børn vil betalingen være 2850 kr. pr. måned inkl. SFO.

Man er altid velkommen til at rette henvendelse til skolens kontor for at få foretaget en beregning af det eksakte beløb, som tager hensyn til søskenderabat.

Indmeldelsesgebyret udgør pr. familie: 1700 kr.

Friskolebladet skal holdes af alle familier og betales halvårligt med 121 kr., som opkræves via skolepengene.

Til skolens støtteforening opkræves årligt 160 kr. pr. forældre.

Til klassekassen opkræves årligt 100 kr. pr. elev. Pengene i klassekassen anvendes til biografbesøg, tusser og farver, indkøb af spil til pauser mv.

Fra 4. klasse må eleverne på skoledage – under forudsætning af ansvarlig adfærd – opholde sig på skolen, ind til pedellen går rundt og lukker skolen ca. 15.30. Denne ordning – Åben Skole – er inkluderet i skolepengene.