Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Forældrekreds

Involvering i skolelivet

For at skabe og bevare et harmonisk og samarbejdsdygtigt skolemiljø er det for os en selvfølge, at forældrene inden deres barns indmeldelse orienteres grundigt om skolens linje, om undervisningsformer og holdninger – og om forældrenes muligheder for at deltage i det aktive fællesskab, som er et afgørende mål og forudsætning for vores skole.

Friskolen i Skive betragter sig som en “udvidelse af hjemmet”. Som en konsekvens heraf deltager forældrene således i skolens vedligeholdelse, rengøring og i øvrigt i mange forskellige arrangementer på og omkring skolen: fester, lejrskoler, ekskursioner, emneuger, forskelligt udvalgsarbejde, foredrag m.v. – alt sammen et godt grundlag for den åbne, tillidsfulde meningsudveksling, der er nødvendig for at holde vores skole levende.

Det forventes, at forældrene indmelder sig i støtteforeningen Den glade Sol, hvis klasserepræsentanter (=bestyrelse) arrangerer og organiserer mange af de praktiske forældreaktiviteter, som er nødvendige for skolen og sammenholdet om den, f.eks. rengøring, servering i forbindelse med klassemøder, fester m.v. Overskuddet fra Den glade Sols aktiviteter kan kun anvendes til at støtte Friskolen i Skive.

Ligeledes forventes det, at forældrene abonnerer på Friskolebladet, som udgives af Dansk Friskoleforening, og som kan give en bedre forståelse for, hvad der rører sig i friskolekredse. Abonnementet opkræves sammen med skolepengene.