Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Grundtvigs pædagogiske tænkning

Thorstein Balle ( det levende ord   kvv.dk):

I kort form og ’oversat’ til dagens sprog og med et klassisk Grundtvig-udtryk i parentes, mener jeg at Grundtvigs pædagogiske tænkning kan beskrives i følgende 10 udsagn:
1. Skolens fokus skal først og fremmest være på elevernes liv her og nu – og derefter på deres fremtid (livsoplysning)
2. Skolen undervisning skal vægte den sanselige, følelsesmæssige og den rationelle tilgang til livet ligeværdigt (det hele menneske)
3. Undervisningens metode skal prioritere fortælling, dialog og det talte ord (det levende ord)
4. Skolen skal give eleverne forståelse for, at alle mennesker og tanker, ting og handlinger i livet her og nu indgår i en sammenhæng spændt ud mellem en fortidsfortolkning og en fremtidsforestilling (det historisk-poetiske)
5. Skolen skal hvile på forestillingen om og give forståelse for alle menneskers ligeværd (ligeværdighed).
6. Skolen skal give eleverne mod på og lyst til at få viden og færdigheder (dannelse, duelighed og lærdom).
7. Skolen skal afholde sig fra prøver, eksamen og karakterer, fordi skolens egentlige formål: at gøre eleverne klogere på deres liv, ikke kan måles og vejes.
8. Skolen skal underbygge elevernes personlige udvikling og selvindsigt gennem opbygningen af et forpligtende fællesskab og samvær mellem lærer og elev og eleverne imellem (vekselvirkning)
9. Skolen skal gennem eget eksempel give eleverne mod på og lyst til demokrati i alle sammenhænge (folkestyre).
10. Skolen skal grundlæggende opfatte sig selv som medarbejder på forældrenes opdragelsesopgave og derfor være styret af forældrene gennem et udstrakt skole/hjem-samarbejde (skolen skal være hjemmets forlængelse).