Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Medlemmer af Den glade Sol

Skolens støtteforening

Medlemmerne af skolens støtteforening, Den glade sol, vælges ved forældremøderne i efteråret. Valgperioden er to år.

Bh. kl.  Linda Henriksen

1. kl. Helle Futterup

2. kl. Line Løndal

3. kl. Inger Wæhrens

4. kl. Lotte Mølgaard

5. kl. Mette Nyrup Baagøe

6. kl. Magali Andersen

7. kl. Rolf Opstrup ( formand)

8. kl. Louise Holm Forsberg

9. kl. Jørgen Pedersen