Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Mobilpolitik

På Friskolen i Skive vil vi gerne tage ansvar for, at der er fokus på vores kerneopgaver: undervisning og dannelse.

  • Vi vil gi´ børnene et mobilfrit rum, hvor opmærksomheden er rettet mod læringen og fællesskabet.
  • Vi prioriterer, at forstyrrelser og input fra sociale medier ikke fylder elevernes arbejdshukommelse op, så der ikke er plads til bearbejdelse og lagring af ny viden.

Mobiltelefoner, Ipads og lignende elektronisk udstyr medbringes på eget ansvar i skolen. Som hovedregel skal man være ansvarlig nok til at kunne overholde skolens mediepolitik, såfremt disse medbringes.

Når undervisningen starter kl. 8.10 er mobilerne slukket.

I første undervisningstime indleverer børnene i 4. -9. klasse deres mobil til ”mobilhotellet” ,som aflåses. Telefonerne skal være slukket eller på flytilstand, så de ikke belaster vores netværk.

10-pausen er mediefri pause, og der anvendes ikke computere, mobiltelefoner eller andet elektronisk udstyr.

Hvis de unge i 7.-9. kl. ønsker at bruge deres mobiltelefon i 12-pausen, er det muligt. Læreren i 5. lektion sørger for opbevaring igen.

Mobiltelefoner kan efter aftale med den enkelte lærer anvendes i undervisningen.

Inden idrætstimer i ydertimer på stadion eller i Skivehallerne, kan eleverne få deres mobiler udleveret.

Efter undervisningens ophør må mobiler og Ipads anvendes i eget klasseværelse.

Man kan ved henvendelse på skolens kontor altid få adgang til telefon eller hjælp til kontakt til hjemmet, lige så vel som forældre altid er velkomne til at kontakte os.