Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Morgensang

Det skaber velvære, nærvær og sammenhængskraft. Det giver indsigt i vores kultur, sprog og følelsesliv. Det styrker elevernes trivsel, læring og dannelse. Det har en musikfaglig gevinst, plus at man kan anvende sange tværfagligt i fag som dansk, tysk og historie.

 

Alle skolens børn og voksne mødes hver dag i salen kl. 8.10 – ca. 8.20. Store venner fra 8.-9. kl. sidder ofte sammen med deres små venner fra bh.kl. eller 1. kl. Forældre og bedsteforældre er meget velkomne til vores morgensang.

Vi synger to sange, oftest danske sange fra vores fælles sangskat. Desuden er der meddelelser, fejring af fødselsdage, nogle gange fortælling og evt. optræden.

En af de væsentligste begrundelser for at have morgensang hos os er, at det styrker fællesskabet. Et pilotprojekt udført af lektor ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet Tatiana Chemi konkluderer, at morgensang ikke bare er godt for humøret, stemmebåndet og fællesskabet på tværs af alder, men også for indlæringen, idet det kognitive og emotionelle kombineres, og børn bliver ekstra modtagelige for læring.

Sang kan styrke evnen til at fortolke tekster og følelser. Tidl. undervisningsminister Bertel Harder udtalte en gang: ” Med sangen sætter vi lyd på poesi, følelser og stærke oplevelser. Når vi synger, åbner vi for nogle følelsesmæssige kanaler, hvor vi kan få umiddelbar kontakt med vore egne og andres følelser«.

Morgensang har en dannende effekt, når man lærer den danske kulturarv og sangskat at kende – lige fra højskolesangbogen til Mads Langer. Når musiklærerne knytter små fortællinger til vores sange eksempelvis om Kaj Munk, når vi synger ”Den blå anemone” eller fortæller os om Narcissos og den græske mytologi, når det er med i en ny sang, vi skal lære. Små fortællinger som er en del af vores fælles historie.

Andre indslag af samfundsfaglig karakter kan også være en del af morgensangen, eller naturfagslærerne kan en tåget dag give os et indblik i, hvad tåge rent faktisk er.

Morgensangen skal også gerne være det rum, hvor det er trygt for ethvert barn at komme til orde, hvad enten det er små efterlysninger eller lysten til at dele noget med kammerater på resten af skolen. Her skal det rum være, hvor børn tør sige noget i en forsamling.

Morgensamling skal gerne være den gode fælles start på skoledagen, hvor vi ser hinanden og får ønsket hinanden en god dag.