Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Nyt fra bestyrelsen

Her skriver bestyrelsesformanden løbende opdateringer fra skolens bestyrelse