Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Optagelsesprøver gymnasiale uddannelser

Sådan foregår prøven på de 3 gymnasier i Skive:

Formålet med optagelsesprøven er at give ansøgeren lejlighed til at vise en sådan faglig viden, at ansøgeren må forventes at kunne følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre uddannelsen på normal tid.

Skive Gymnasium & HF:

Optagelsesprøven består af mundtlige prøver på hver 20 minutter i dansk og engelsk med forberedelse og i matematik og fysik/kemi uden forberedelse.

Skive Tekniske Gymnasium:

Optagelsesprøven består af delprøver i dansk, engelsk og matematik, fysik eller kemi. Prøverne er skriftlige og hver af en times varighed.

Handelsgymnasiet i Skive:

Optagelsesprøven består af en samtale og delprøver i dansk, engelsk og matematik og 2. fremmedsprog. Prøverne er skriftlige og hver af to timers varighed.

Prøverne aflægges på folkeskolernes afgangsprøves niveau.

Se optagelsesbekendtgørelsen