Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Rengøring

På Friskolen er det en tradition, at forældre også deltager i praktiske gøremål i relation til deres børns skolegang. En fast og bunden opgave er rengøring af skolen, som er organiseret i støtteforeningens regi.  Der er flere årsager til, at vi, siden skolen startede, har fastholdt denne ordning.

Det  gi´r et fællesskab blandt skolens forældre at deltage i rengøringsdagene på tværs af klasser.

Det gi´r et medansvar og en involvering i vores skole, som også smitter af på børnene. Vi oplever, at børnene passer bedre på vores skole, fordi deres forældre kommer og deltager i weekenden.

Skolen har ikke udgifter til rengøring. Besparelsen kommer børnene til gode; eksempelvis prioriteres lejrskoler for alle klasser hvert år.

Hver forælder har 4 lørdage formiddage + en hovedrengøringsgang enten til jul eller sommer. Varighed ca. 3 timer pr. gang. Skolens rengøringsansvarlige er Pia Harritz, som ta´r sig af det organisatoriske mm. Forældrene opdeles på 10 rengøringshold. Der gives besked om holdinddeling + plan over årets rengøringsdatoer i starten af juli. Som nystartet forældre bliver man kontaktet, når man er blevet sat på et hold.

I hverdagen har skolen en dukseordning, hvor børnene har bestemte opgaver efter undervisningens ophør.

Der er ansat en person til rengøring af skolens toiletter, som kommer hver dag.