Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Samarbejdspartnere

Pædagogisk/psykologisk rådgivning

Ifølge lov om frie grundskoler skal kommunen yde vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Friskolen har tilknyttet en skolepsykolog Cecilie Nygaard Lauridsen.

Inge Lise K. Nielsen er tilknyttet som tale- hørekonsulent.

Børn, unge og forældre kan henvende sig direkte uden om skolen. Træffetid hver morgen mellem 8 og 9.

Oftest samarbejdes med skolen om rådgivning fra PPR.

Ungdommens uddannelsesvejledning

Friskolen er tilknyttet Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Skive, så vores elever rådgives på linje med folkeskolens elever.

Skolens UU-vejleder er Irene Hulsrøj.

Alle elever kan kontakte vejlederen, som kan give oplysninger om uddannelser og jobmuligheder.

5. klasse er hvert år i juniorpraktik i Føtex.

Eleverne er i uddannelses- og erhvervspraktik i 8. klasse. For nogle elever er det muligt at aftale yderligere brobygningsforløb i 9. kl.

SSP

Friskolen er med i et netværk med kommunens fritidsvejledere i et SSP-samarbejde med det formål at forebygge ungdomskriminalitet. På skolen har vi besluttet at følge den kommunale læseplan for forebyggelse. Skolens fritidsvejleder er Dorte Buus Dahl.

Sundhedsplejerske

Lige som børn på andre skoler får børnene på Friskolen tilbud om besøg hos en sundhedsplejerske. Besøget finder sted på Friskolen, og barnet vil få en seddel med hjem med indkaldelse, så forældrene har mulighed for at komme med. Skolens sundhedsplejerske er Hanne Dalsgaard Loberg, og hun ser alle børn i børnehaveklassen, 1. klasse, 5. klasse og 8. klasse og derudover efter behov.

Tandlæge

Barnet hører under skoletandplejen i det skoledistrikt, hvor man bor.