Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

SFO

SFO er åben for alle børn fra bh.kl. – 3. klasse kl. 11.50 til kl. 17 (fredag til kl. 16). SFO har fælleslokaler med skolen og bruger primært bh.klassen, salen, 1. kl. og køkkenet. Samtidig bestræber vi os på at være ude, når vejret tillader det.

Børn kan blive fulgt til bus kl. 14 og kl. 15 på skoledage. Vi følger ikke til bus i ferier og undervisningsfrie dage.

Skriv på tavlen i SFO, hvornår barnet skal med, eller giv besked skriftligt gerne for en uge ad gangen.

Hver dag får børnene frugt ved en fælles samling ca. kl. 14.30.

I løbet af året arrangeres forskellige tilbud for grupper af børn, klasser eller enkelte børn. Se mere herom på vores opslagstavle.

I ferier og på skolefridage skal børnene tilmeldes pasning via Intra.

Personale:

Rikke Sahl Sund

Flemming Pedersen

Kirsten Tveen Rasmussen

Jalal Al-Maliki

Jeppe J. Jensen