Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Skolens historie

Ideen til Friskolen i Skive opstod i efteråret 1981 hos en kreds af forældre, der mente, at Friskolen burde etableres som et alternativ til folkeskolens store enheder og som et sted, der kunne medvirke til at skabe helhed i børnenes tilværelse i kraft af et nært samarbejde mellem hjem og skole, både i dannelse og undervisning. I 1982 startede skolen med sine egne vedtægter og de første børn og ansatte i lejede lokaler hos VUC, Jyllandsgade. 

Skolens første leder var Karna Bjarup (82-87). Derefter var det Ole Dreyer, som ledede Friskolen frem til sin alt for tidlige død i 2004. I februar 2005 ansatte skolens forældre Bine Nørgaard.

De første år blev 16 børn undervist i lejede lokaler, men siden februar 1984 har Friskolen i Skive virket i egen bygning i Fredensgade 11 – det tidligere “Peter Sabroes Børnehjem”, der blev etableret i 1919 af Peter Sabroe, folketingspolitiker og kendt som børnenes ven. I 1984 flyttede børnehjemmet ud i Sabroegården. Friskolen i Skive købte bygningen for 707.070,70 kr. Forældre udførte en imponerende renovering, inden børnene kunne rykke ind i nye lokaler.

I januar 1989 blev skolen udvidet til også at omfatte ejendommen Fredensgade 15, og i foråret 98 indviede vi en større tilbygning langs J.C. Stillingsvej.
I løbet af 2005 – 2006 fik vi bygget endnu en fløj på med bl.a. nye faglokaler til naturfag, billedkunst og sløjd. I 2007 indviede vi skolens nye legeplads, og sommer 2008 kunne vi flytte ind i nyrenoverede lokaler til kontorer, personalerum og studierum.
I 2009 renoverede vi det gamle trappetårn og fik nye toiletter på 1. og 2. etage.

I 2010-2011 fik vi i et samarbejde med Teknisk forvaltning i Skive Kommune i forbindelse med et byfornyelsesprojekt renoveret området mod Fredensgade. Der blev etableret ny skolegård, bygget nye cykelskure og ikke mindst et flot “kunstværk” Sabroemuren.

I 2013 købte Friskolen Fredensgade nr. 17, hvor huset blev fjernet. Der er på hele grunden sået græs, som en midlertidig løsning ind til en endelig beslutning om anvendelsen.

I 2016 købte skolen Fredensgade nr. 19 med henblik på at få plads til at bygge en hal. Skolen planlægger byggestart 1.april 2021. Hallen forventes klar til brug ultimo 2021

Friskolen har nu 180 elever (2020) , fordelt på 10 årgange (børnehaveklasse – 9. klasse).