Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Skolens traditioner

I løbet af skoleåret er der forskellige arrangementer for børn og voksne på Friskolen

 

HVORNÅR HVAD HVEM
August Skolestart Forældre er velkomne
Aug/Sept Fælles udflugt Børn
September Skolefest Børn
December Julefest Børn og forældre
December Juleafslutning

i kirken

Forældre er velkomne
Februar Fastelavnsfest Børn. Forældre er velkomne til morgensamling og kroning.
April Generalforsamling Forældre
Maj Lejrskole Børn
Juni Sommerfest Børn og forældre
Juni Dimission 9. kl. og forældre