Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Tilsynsførendes beretning

Skolen følger undervisningsministeriets mål og undervisningsplaner i de forskellige fag.
Jeg vurderer at skolen opnår sine mål til fulde.
Jeg får alle de oplysninger jeg spørger ind til og ser elever der lærer og vokser i et godt fælleskab.
Skolens undervisning er på højde med folkeskolens.

Læs hele tilsynserklæringen