Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Timefordelingsplan

TIMEFORDELINGSPLAN lektioner pr. uge
Klasse bh.kl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dansk/blok 3 11 11 10 8 8 8 8 8 8
Kristendom  *
Tema 9
Engelsk 1 1 2 2 3 3 3 3 3
Tysk 3 3 3 4
Historie 2 2 2 2 2 1
FT 1 1 1 1
Læsetime 1 1 1 1 1 1 1 1
Samfundsfag 2 2
Matematik 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Natur/teknik 1 1 2 2 2 2
Geografi 2 1 1
Biologi 2 2 1
Fysik/kemi 2 2 3
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mot./leg 1 1
Musik 2 2 2 2 2 2
Billedkunst 2 2 2 2 2 2 2
Håndarbejde 1 1
Sløjd 1 1
Hjemkundskab
Svømning 2 2
P/M 2
Linjefag 3 3 3
Morgensang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pr. uge 21 27 27 28 31 32 33 34 35 35
lektioner i skema 20 26 26 27 30 31 32 33 34 34

Hertil kommer tilbud om kor: 1 ugentlig time

Morgensang er obligatorisk og lægges med 10 min. hver dag

* kristendom er på alle klassetrin knyttet til dansk.