Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Trafikpolitik

Trafikpolitik for Friskolen i Skive

Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt, når eleverne bliver unge og voksne trafikanter.

Ved at formulere en trafikpolitik arbejder vi med at bane vejen for de gode trafikvaner og gøre opmærksom på de voksnes store betydning som rollemodel.

PÅ VEJ

Friskolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi.

Emne Handling Ansvarlig
Mindre morgenmylder Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole sammen med deres forældre. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle.

Når børn afsættes/opsamles på skolen kan det ske ved standsning i Kiss and go-lommen ved Albert Diges vej.

De forældre der ønsker at følge deres børn helt ind på skolen og evt. deltage i morgensang, skal anvende anviste p-pladser. Af hensyn til cyklende skolebørn er det ikke tilladt at parkere/standse langs skolegårdens område mod Fredensgade mellem kl. 7.30 og 8.15. Vi henstiller til alle forældre, at I respekterer denne regel.

 

Emnet vedr. afhentning/aflevering sættes på dagsordenen på forældremøder i indskolingen, hvor forældre orienteres om vigtigheden af at børnene lærer at færdes på egen hånd.

Skoleleder, forældre og klasselærere
Skolegården I skolegården er det absolut ikke tilladt at parkere eller standse ved afhentning eller aflevering.

Hver fredag afleverer Centret for Undervisning materialer på skolen og har særlig tilladelse til at køre ind med forsvarlig hensyntagen til øvrig færdsel.

Skole og Forældre
På cykel til skole Skolevejen skal være øvet mange gange sammen med en forælder, før børnene kører på egen hånd. Husk cykelhjelmen!

Cykler parkeres i cykelskurene, som er inddelt afdelingsvis.

Forældre
Cykelhjelme Vi opfordrer alle lærere, elever og forældre til at bruge cykelhjelm.

Ved arrangementer, ekskursioner og al cykling i skolens regi er det påbudt for både voksne og børn at bruge cykelhjelm.

Forældre og ansatte

 

 

 

På cykeltur med skolen Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe:

·        Der skal øves på trafiksikkert sted inden 1. tur

  • På cykelture vurderes det af den voksne om vedkommende cykler forrest eller bagerst
  • Cyklerne skal være i orden hjemmefra
  • Kør én og én, hold en bestemt rækkefølge
  • Hold afstand, giv tegn. Stop ved vejkryds, stol ikke på, at den forankørende har orienteret sig, se selv efter
  • Alle skal køre med cykelhjelm, også lærerne

 

Børnene på Friskolen cykler tidligst samlet fra 5. skoleår eller 6. skoleår efter lærerens skøn.

Lærerne medbringer en mobiltelefon.

Lærere
På tur med skolen i øvrigt Klasserne orienteres på forhånd om, at alle har ansvar både for sig selv og hinanden, når de er på tur.

– Inden turen orienteres børnene om evt. særlige steder eller forhold i trafikken, som de skal være opmærksomme på.

Når en klasse cykler samlet på tur, kører alle med cykelveste. Skolen har et sæt.

Klasselærere
Cykellygter i den mørke tid Ved mørketid sætter vi fokus på lygter og reflekser sammen med politiet. Emnet tages op hvert år.

– Hvert efterår afholder vi cykel- og lygteeftersyn i samarbejde med politiet.

Klasselærere, Politi og forældrene
Buskørsel.
Skolens egen bus
Børn der kører med bus, instrueres i gåvej fra busstationen til og fra skolen.

 

 

Børnene skal bruge sele i skolebussen – og have respekt for vejen, når de venter på bussen.

– Den enkelte klasselærer fortæller, hvor og hvordan børnene skal vente på bussen – og hvordan de skal opføre sig inde i bussen.

Evt. overtrædelse medfører indkaldelse af forældre og evt. fratagelse af muligheden for at køre med i skolens bus.

 

Skolen, SFO, forældre og politi.
Færdselsundervisning i hele skoleforløbet. Skolen følger Fælles mål for færdselslære

  • Yngste klasser: Rollen som fodgænger/cyklen

Gå prøve i børnehaveklassen

  • Mellemtrinnet: Cyklen

Den lille cyklistprøve 4. kl.

Som optakt til cyklistprøven låner vi så vidt muligt Skive kommunes cyklebane til opstilling i skolegården.

Den store cyklistprøve 6. klasse, hvor de bedste deltager i kommunal konkurrence.

  • Ældste klasser: Fokus på holdninger og adfærd. De store klasser skal samtidig forholde sig til alkohol, knallerter, medansvar, hjem fra fester osv.
Klasselærere i samarbejde med skolens øvrige lærere og politiet.
Skolens ansatte:

– sikker kørsel
– P-pladsen

Alle voksne der færdes i trafikken i og omkring skolen opfordres til at være gode rollemodeller. Det gælder i egne biler (sele, hastighed, parkering), og når vi kører på cykel til og fra skole (orientering, tegngivning, bagage hensigtsmæssigt anbragt m.m.).

– Biler skal fortrinsvis parkeres på anviste P-pladser.

– På cykelture med elever, skal lærerne bruge cykelhjelm.

Klasselærer i samarbejde med alle lærere omkring klassen.
Forældrene – På forældremøder indgår skolen en dialog med forældrene om deres ansvar og rolle som det gode eksempel.

Vi opfordrer til, at biler ikke bruger smutvejen ved højredrejning fra P-plads hen ad Fredensgade. Forseelsen er strafbar (bøde 1500 kr.)

Forældre opfordres til at orientere sig på hjemmesiden ”Sikker trafik” og anvende tid sammen med deres børn om færdsel i trafikken

– Skolen vil fra tid til anden lave kampagner, der gør opmærksom på problemerne. Materiale og argumenter findes på sikkertrafik.dk/skolepolitik.

Skolelederen og bestyrelsen