Skolen 97 52 91 05   -   SFO 97 52 80 15   kontoret@friskoleniskive.dk

Udlejning af sal

Regler for leje af sal m.v. på Friskolen i Skive                                 

Friskolens forældre og ansatte kan i weekends og på hverdagsaftner leje sal, køkken og evt. andre lokaler til private arrangementer o. lign.

Betaling, der dækker lys, varme, benyttelse af borde og stole samt almindelig slitage, fastsættes af bestyrelsen.

P.t. koster salen kr. 600, – pr arrangement.

Arrangementer for hele klassen kan afholdes vederlagsfrit.

Skolens ansatte kan vederlagsfrit låne lokaler.

Service/bestik og andet tilgængeligt udstyr i køkkenet må gerne benyttes, men skolen er ikke ansvarlig for et bestemt antal eller stand.

Fotokopiering (af sange mv.) kan aftales og afregnes med kontoret.

Reservation og aftale om lån af nøgle(r) på kontoret/ serviceleder.

Følgende regler skal overholdes:

  • Samtlige benyttede lokaler inkl. toiletter og gang-/ trappearealer skal afleveres opryddet og rengjort som beskrevet i rengøringsinstruks for de enkelte lokaler. Dette gælder uanset, at den ugentlige forældrerengøring ikke har fundet sted umiddelbart i forvejen. Kontakt rengøringsholdet (se reng.mappen i køkken) for at sikre at brug af sal mv. ikke kolliderer med den ugentlige rengøring. Bestyrelsen opfordrer til en god dialog om den mest hensigtsmæssige løsning af rengøring ved udleje af sal.
  • Lejer har naturligvis erstatningspligt for enhver beskadigelse eller ødelæggelse af skolens ejendom eller inventar. I tilfælde af uheld gives besked til kontoret.
  • Lejer skal sørge for at parkering ved skolen foregår på reglementeret måde.

Udlån af salen til velgørende/ humanitære formål aftales med skolens leder, som informerer bestyrelsen.

Ovenstående regler er også gældende i disse tilfælde.

Bestyrelsen

Friskolen i Skive